Ölçme ve Değerlendirme

Ortaokul Ölçme ve Değerlendirme
Koçaş Eğitim Kurumları önemli bir misyon üstlenmiştir. Birinci hedefi, verdiği eğitimin verimliliğini ve kalitesini yükseltmektir. Ezbere dayanan geleneksel eğitim yöntemlerini terketmek ve düşünen, eleştiren, araştıran ve yaşam becerilerine sahip bir nesil yetiştirmektir. Bunu başarmak için öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri bilmek gerekir. Öğrenme sürecinin etkinliğini ölçmek ve değerlendirmek gerekir. Bu yapılabildiği ölçüde uygulanan öğretim programlarının ne derece hedeflere yaklaştığı ve ne ölçüde etkili olduğunu anlaşılabilir.

Bu çalışmaların birinci adımında Neler Hatırlıyorum sınavı yapılmaktadır. Her eğitim yılının başında yapılan bu sınav ile, öğrencilerin hangi seviyede oldukları tespit edilmekte ve eksiklerini gidermeye yönelik çalışmalar planlanmaktadır. Sınavın amacı, bir önceki eğitim yılından akılda nelerin kaldığını anlamak ve öğrencilerin yeni öğretim yılına ne kadar hazır olduklarını tespit etmektir. Öğrencilerin eksikleri bu sınavla ortaya çıkmakta ve bunların kapatılması yönünde çalışmalar planlanmaktadır.

Bunun yanında öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve öğrenme düzeylerini belirlemek amacı ile Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı (TEOG) denemeleri yapılmaktadır. Bu şekilde, eğitim programlarında hedeflenen seviyeye ne kadar yaklaşıldığı izlenmektedir. Sınavlar ile tamamen öğrencilerin eksikleri belirlenir ve bu eksiklerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılır. Deneme sınavları belli bir program içinde yürütülür. 5, 6 ve 7. sınıflar için bir pazartesi Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testleri, bir sonraki pazartesi ise Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil testleri yapılmaktadır. 8. sınıflar için de bu testler Cuma ve Cumartesi günleri yapılmaktadır.

Kokpit (Veli Bilgilendirme ve Etüt Sistemi)
Okulumuzda bütün ölçme ve değerlendirme çalışmaları, Kokpit (Veli Bilgilendirme ve Etüt Sistemi) ile yapılmaktadır. Sonuçların açıklanması da yine aynı sistem üzerinden olmaktadır. Sistemin sonuç raporunda, şu ayrıntılı bilgiler yer almaktadır:
  • Öğrencinin sınavda aldığı puan nedir?
  • Ders bazında, öğrenci hangi sorulara doğru veya yanlış cevap vermiştir?
  • Öğrencinin eksik olduğu dersler hangileridir?
  • Öğrenci, sınıf bazında, okul bazında ve ülke genelinde hangi sıradadır?
Yapılan sınav sonuçları sistem içinde saklanmakta ve bu şekilde öğrencilerin sınavlardaki gelişim durumu öğretim yılı başından itibaren izlenebilmektedir.
Okulumuz, sonuç raporlarına göre öğrencilerin eksiklerini görmekte ve bu eksikleri tamamlamak için etüt çalışmaları planlamaktadır. Bu çalışmalarda dersler tekrarlanmakta ve ve soru çözümleri yapılmaktadır.