Eğitim Modeli

Eğitim Modeli Lise
Bugünün iş ve çalışma dünyasında rekabetçilik o boyutlara gelmiştir ki, böylesi bir ortamda akademik başarı gösteremeyenlerin tutunması mümkün değildir. Çoğu zaman bu da yeterli olmamakta ve yanında bir takım becerilere de sahip olmak gerekmektedir. Çocuklarımızın bütün bunları kapsayacak bir hedefleri olmalıdır. Bu hedef, önlerindeki yaşam sürecinde, sağlıklı, mutlu, kararlı, ne istediğini bilen ve başarılı bireyler olmaktır.

Eğer çocuklarımız ne istediklerini bilmiyorsa, buldukları ile yetinmek zorunda kalabilirler. Oysa Koçaş Eğitim Kurumları, ileriye dönük olarak ne istediğini ve hedeflerinin ne olduğunu iyi bilmektedir. Uzmanlara göre bütün başarılı insanların ortak bir noktaları bulunmaktadır. Bu insanlar yaptıkları işi inanarak yapmaktadır.

Koçaş Eğitim Kurumları olarak biz de, öğrencilerin sorumluluk duyarak öğrenmelerine, kendilerini tanımalarına ve geliştirmelerine, üniversite hazırlık aşamasına gelinceye kadar tercihlerini doğru belirlemelerine, bu şekilde gelecekte beklentilerine uygun mesleği seçmelerine ve bu mesleği mutlu bir şekilde yapabilmelerine önem veriyoruz. Bizim için öğrencilerin yaşam başarıları önemlidir. Bunu başarabilmek için de okulumuz bir eğitim kurumu olma bilinci ile hareket etmekte ve öğrencilerin okul sıralarındaki kazanımlarını gerçek yaşama taşıyabilmeleri için son derece ayrıntılı bir eğitim program uygulamaktadır.

Çağımız teknoloji ve hız çağıdır. Öğrencilerin de bu hıza ayak uydurabilmesi gerekir. Okulumuz onların hem kişisel gelişimlerini hem de akademik gelişimlerini eksiksiz tamamlamaları için gayret etmektedir.

İlkelerimiz
Koçaş Eğitim Kurumlarının hedefi geleceği bugünden yaratmaktır. Okulumuz bu vizyondan hareketle, anlayan, düşünen, tartışan, yorumlayan, bilgi üreten ve sorunları çözen gençler yetiştirmek için yola çıkmıştır. Bugün bütün dünyada bilgi çağı yaşanmaktadır. Ülkemizin bilimsel düşünen gençlere ihtiyacı vardır ve okulumuz bu gençleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bunu sağlamak için de Koçaş Eğitim Kurumları , değişen dünya koşullarına paralel olarak, öğrencilerini geleceğin dünyasına hazırlamaya çalışmaktadır.

Lise eğitimi için okul arayışında olan aileler haklı olarak şu soruyu soracaklardır: Neden Koçaş Eğitim Kurumları seçilmelidir? Bunun nedenlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:
  • Okulumuz hem kolej olarak hem de dershane olarak, uzun bir geçmişe sahiptir ve eğitim kadrolarımız bu deneyimden aldığı güçle hizmet vermektedir.
  • Öğrencilere her zaman rehberlik hizmeti verilmekte, gereken durumlarda öğrencilere kişisel çalışma programları hazırlanmaktadır.
  • Danışman öğretmenler, sürekli olarak sınav sonuçlarını takip etmekte ve öğrencinin gelişimi konusunda geri dönüş yapmaktadır.
  • 9, 10 ve 11. sınıflarda belli aralıklara değerlendirme sınavları yapılmaktadır.
  • 12. sınıflara ise bütün eğitim programını içeren üniversiteye hazırlık amaçlı deneme sınavları yapılmaktadır.