Ölçme ve Değerlendirme

Anadolu Lisesi Ölçme ve Değerlendirme
Koçaş Eğitim Kurumları'nda 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda ölçme ve değerlendirme çalışmalarında, Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim sınıf geçme ve sınav yönetmeliği esas alınır. Öğrencisinin başarısı, öğretim programı esas alınarak ve dersin özelliğine göre yazılı ve sözlü sınavlar, ödevler ve projeler ile değerlendirilir.

Proje çalışmaları, öğretmenlerin rehberliğinde, bireysel veya gruplar halinde yapılmaktadır. Projenin konusu, öğrencilerin istekleri doğrultusunda belirlenir. Proje kapsamında öğrenciler, inceleme ve araştırmalar yaparak yeni bilgilere ulaşırlar, özgün düşünceler üretirler ve sonuçta bir ürün ortaya çıkarmış olurlar.
Öğrenciler çeşitli sosyal etkinliklere de katılırlar. Bu yöndeki faaliyetleri, hazırlıklar, ders içindeki etkinlikler ve dersle ilgili araştırma ve proje çalışmaları esas alınarak değerlendirilir. Verilen sözlü puan o anda öğrenciye bildirilir.

Dersler tamamlandığında, veya Haziran ayı sonunda yapılan ortalama yükseltme sınavları sonucunda, bütün dersleri başarılı olan öğrenciler sınıflarını doğrudan geçmiş olurlar.

Zorunlu olan Dil Anlatım dersinden geçmek koşulu ile, zayıf notu olan öğrencilerin, yıl sonunda ağırlıklı not ortalaması en az üç ise, bu durumda ortalama ile sınıf geçilmiş olur.

Ancak doğrudan veya ortalamaya göre sınıfını geçemeyen öğrenciler,
  • 9. sınıfta en fazla üç dersten,
  • 10 ve 11. sınıflarda en fazla iki dersten başarısız iseler,
sorumlu olarak bir üst sınıfa devam etme hakkına sahiptir. Eğer öğrencinin alt sınıflar dahil toplam beşten fazla sorumlu dersi varsa, bu öğrenci başarısız kabul edilir. Öğrenciler sorunlu oldukları derslerden sınava girerler ve başarılı olurlarsa sorumluluk kalkar. Bu sınavlar Haziran, Eylül ve Şubat aylarında yapılır. Fen lisesi öğrencilerinin, öğrenim süresi içinde, bireysel veya grup olarak, matematik ve fen bilimleri derslerinin birinden proje çalışmasına katılması gerekmektedir. Bu projelere puan verilir ve bu puanlar projenin teslim edildiği dönemin notuna etki eder.

Uygulamada Yaptıklarımız
  • Bursluluk sınavları: Okulumuzda eğitim alacak aday öğrencilere uygulanır. Öğrencilerin bilgi düzeyleri gözden geçirilir ve okula kayıt ve burs hak edip etmediğine karar verilir.
  • Hazır bulunuşluk uygulaması: Yeni eğitim dönemi başlamadan önce, öğrencilerin bir önceki eğitim yılına ait bilgi düzeyleri tespit edilir. Yeni eğitim yılına bir önceki yılın konuları tekrar edilerek başlanır.
  • İzleme sınavları: Konuların işlenişine ve yoğunluğuna bağlı olarak konu bitimlerinde veya iki konu tamamlandıktan sonra, genel bir izleme sınavı yapılır. Bu şekilde öğrenciler değerlendirilir ve eksik ve yanlış bilgiler tespit edilir.
  • Zümre sınavları: Dördüncü sınıftan 12. sınıfa kadar sınıf seviyesinde, eğitim yılı başında tespit edilen tarihlerde öğrenci başarısı değerlendirilir ve not verilir.
  • Dönem içi ve sonu değerlendirme sınavları: Ortaokul ve lise öğrencilerinin gelişim durumlarını tespit etmek için dönem ortasında ve dönem sonunda sınavlar yapılır. Bu arada öğrencilerin kendilerini okul dışındaki öğrenciler ile karşılaştırmaları için, geniş katılımlı sınavlara girmeleri sağlanır.
  • TEOG-YGS-LYS denemeleri: Bu sınavlar Ortaöğretime ve Yüksek Öğretime Geçiş sisteminin ölçme araçlarıdır. Bu sınavlara hazırlık olması için öğrencilere belli aralıklarla deneme sınavları yapılır. Bu arada öğrenciler, sınav deneyimi kazanmaları için, tarafsız kuruluşlar tarafından yapılan deneme sınavlarına yönlendirilmektedir.