Vizyon & Misyon

Misyonumuz
 • Çağdaşlaşmanın temel amacı olan, evrensel bilgiye, evrensel standartlara ve değerlere ulaşmak.
 • Zengin tarihi geçmişimiz, manevi değerlerimiz, toplumsal değerlerimiz ve kültür çeşitliliğimiz ile modern yaşam için gerekli olan bilgi, beceri ve teknolojik donanıma sahip bir eğitim sistemi kurmak.
 • Cumhuriyetin temel değerlerini, Atatürk ilke ve devrimlerini ve demoktratik toplum düzenini sahiplenen bir gençlik yetiştirmek.
 • İnsan haklarına saygılı ve özgüveni yüksek nesiller yetiştirmek.
 • Edindikleri bilgileri yaşamın her alanında uygulayabilen, kültür farklılıklarına saygı gösterebilen ve olay ve problemleri neden ve sonuç ilişkisi içinde sorgulayabilen gençler yetiştirmek
 • Öğrencilerin akademik gelişimleri yanı sıra, bilimsel, sanatsal, sportif ve sosyal etkinlikler düzenlemek ve öğrencilerin zihinsel, duygusal, fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimleri için rehberlik hizmetleri sunmak.
 • Öğrencilere, kendi kültürel kimliklerini koruma ve farklı kültürlere saygı gösterme bilincini aşılamak ve bu yoldan dünya barışına katkı sağlamak.
 • Eğitimde mükemmeliyete ulaşmak için, sürekli eğitim ve profesyonel gelişim programları uygulamak.
 • Öğrencilere en iyi akademik bilgiyi veren ve onların ulusal ve uluslararası sınavlarda başarılı olabilmelerine imkan sağlayan eğitim programları uygulamak.
 • Öğrencilerin öğrenme isteğini ortaya çıkarmaya yönelik, motivasyon arttırıcı çalışmalar yapmak.
Vizyonumuz
 • Geçmişten geleceğe bir köprü oluşturmak ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, kendini yenileyen ve nitelikli insanların yetişmesini sağlayan bir okul olmak.
 • Bilimsel düşünceye sahip yetenekli ve deneyimli bir öğretmen kadrosu ile verilen akademik eğitim ile, sportif, sosyal ve kültürel yönlerden öğrencilerin gelişimize hız kazandırmak ve bu alanda ülkemizin en seçkin eğitim kurumu olmak.
 • Küresel düşünebilen, her ülkede yaşayabilecek nitelikte, lider nitelikli, sosyal ilişkileri güçlü ve kültürlü bireyler yetiştiren örnek bir eğitim kurumu olmak.
 • Dünya standartlarında eğitim sunan bir okul olmak.
 • Daha yaşanabilir bir dünya için, öğrencilerine, özgüven, çevre duyarlılığı, sosyal sorumluluk bilinci ve yüksek ahlaki değerler aşılayan programlar uygulamak.
 • Uluslararası Okullar Birliği akreditasyonunun gerektirdiği kriterlere bağlı bir eğitim kuruluşu olmak.