VELİLERİMİZİN DİKKATİNE!

VELİLERİMİZİN DİKKATİNE! DEVLET DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İSTEYEN ÖĞRENCİ VELİLERİNİN YAPACAKLARI İŞLEMLER

DESTEKTEN YARARLANMAK İSTEYEN ÖĞRENCİ VELİLERİNİN YAPACAKLARI İŞLEMLER

a) Veliler öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi/özel okul müdürlüklerinde, e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvurularını yapacaktır.

b) Veliler yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda (Ek-12) yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. Yanlış bilgi ve belge sunanların başvuruları geçersiz sayılarak haklarında yasal işlemyapılacaktır.

c) Veliler uluslararası federasyonlarca yapılmış olan ve öğrencinin katılmış olduğu olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin aslını ibraz ederek bir örneğini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslimedecektir.

ç) Veliler eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2017 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ve bu e-Kılavuz ekinde yer alan Gelir Beyan Taahhütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen aylara ait bordrosu alınamayan kişiler için 2017 yılına ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne, baba veya veli/vasi ise; Mal Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarından 2017 yılında gelir getirici herhangi bir işi olmadığına dair resmi belgeyi alarak okulmüdürlüğüne teslim edecektir.

d) Veliler üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri ile e-Okul sistemi dışındaki kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.

e) Eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanan öğrencilerin velileri Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercihiyapabilecektir.

f) Anne yada Baba çalışıyorsa son 3 aya ait maaş bodrosu.

g) Anne yada Baba kendi iş yeri varsa 2016-2017 gelir beyannamesi. (Vergi dairesinden alınacaktır.)

h) Anne yada Baba çiftçi ise gelir beyanamesi emekli ise e-devletten maaş bodrosu alacaktır.

NOT: Belgeler resmi onaylı olacaktır.

DİKKAT : Teşvik desteği alan öğrenci velilerimiz için geçerli değildir.


10.08.2017 - 16:43
yükleniyor..