Skip links

Anadolu Lisesi

Fark yarat

Geleceği bugünden düşün, yarının liderlerini yetiştir!

Günümüzde iş dünyasının rekabeti arttıkça, sadece akademik başarı değil, aynı zamanda çeşitli becerilere sahip olmak da gereklidir. Düşünür Koleji öğrencilere sadece bugünü değil, geleceği düşünerek hedef belirlemelerinde rehberlik eder. Uzmanlara göre başarılı bireylerin ortak noktaları, işlerini inançla yapmalarıdır.

Biz, öğrencilerin sorumluluk alarak öğrenmelerini, kendilerini tanımalarını, geliştirmelerini ve gelecekteki meslek tercihlerini doğru yapmalarını önemsiyoruz. Öğrencilerimizin yaşam başarıları, okuldaki kazanımlarını gerçek yaşama taşıyabilmeleri için detaylı bir eğitim programıyla desteklenir.

Çağımızın hızlı teknolojik değişimine ayak uydurabilmeleri için öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimlerini tamamlamak, okulumuzun öncelikli hedeflerindendir.

Düşünür Koleji olarak, bilgi çağının gereksinimlerine uygun, düşünen, sorun çözebilen gençler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, değişen dünya şartlarına paralel olarak öğrencilerimizi geleceğin dünyasına hazırlamaya özen gösteriyoruz.

Lise eğitimi arayışındaki aileler için Düşünür Kolejini seçme nedenleri açıkça ortadadır:

- Uzun geçmişiyle hem kolej hem dershane olarak hizmet veren okulumuz, deneyimli eğitim kadrolarıyla güçlü bir temele sahiptir.
- Öğrencilere her daim rehberlik sunulur ve ihtiyaç durumunda özel çalışma programları hazırlanır.
- Danışman öğretmenler, öğrenci başarılarını sürekli takip eder ve gelişimleri üzerine değerli geri bildirimler sağlar.
- 9, 10 ve 11. sınıflarda düzenli değerlendirme sınavları, 12. sınıflara yönelik ise kapsamlı üniversite hazırlık deneme sınavları düzenlenir.

Teknoloji Destekli Eğitim

Teknoloji Destekli Eğitim

Düşünür Koleji, teknoloji destekli eğitimle öğrencilere hızlı, kişisel ve güvenli bir öğrenme ortamı sunar. Bu yaklaşım, öğrencilerin hızlı öğrenmelerini, özgüvenlerini artırmalarını ve geleceğin becerilerini geliştirmelerini sağlar.

Modüler Ödev Sistemi

Modüler Ödev Sistemi

Modüler Ödev Sistemi ile öğrencilerin evde yaptığı çalışmaları yapılandırır. Düzenli bir öğrenme deneyimi sunar. Sistem, öğrencilere evde çalışma alışkanlığı kazandırır, öğrenme sürecini pekiştirir ve ödev takibini kolaylaştırır.

Yabancı Dil Çalışmaları

Yabancı Dil Çalışmaları

Haftada 12 saat İngilizce ve Almanca dil eğitimi ile çok yönlü bir dil eğitimi sunar. Sınavlar, öğrencilerin dildeki yeteneklerini değerlendirir, hedefleri arasında günlük hayatta etkili iletişim becerisi kazandırmak da bulunmaktadır.

Kariyer Yönetimi

Kariyer Yönetimi

Düşünür Koleji, öğrencilerin bireysel potansiyellerini keşfetmelerine odaklanarak kişiye özel rehberlik çalışmaları ile kariyer haritaları oluşturur, böylece her öğrencinin kendini gerçekleştirmesine destek olur.

Rehberlik ve Psikolojik Danışman

Rehberlik ve Psikolojik Danışman

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimi, öğrencilerin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla çalışmalar yapar. Çözümler üretirken aynı zamanda önleyici ve gelişimi destekleyici çalışmalar da gerçekleştirilir.

Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk

Düşünür Koleji'nde, öğrencilere toplumsal sorumluluk, küresel duyarlılık ve inisiyatif alma becerileri kazandırmak amacıyla çeşitli projeler ve kulüplerle zenginleştirilmiş ders içerikleri sunulmaktadır.