Skip links

Ön Kayıt

Farklı düşün

Koçaş Eğitim: Bilgiye giden yolda başarıya adım at!

Çocukların gelişim sürecindeki duygusal, bilişsel ve bedensel özellikleri, onlara yönelik eğitim programlarının belirlenmesinde büyük öneme sahiptir. Düşünür Koleji Koçaş Kampüsü, ortaokul düzeyindeki programlarını oluştururken bu kritik faktörleri göz önünde bulundurmakta ve öğrencilerin sağlıklı bir gelişim göstermeleri için gerekli eğitim, öğretim ve danışmanlık çalışmalarını titizlikle planlamakta ve hayata geçirmektedir.

Eğitim modelinde benimsediği yaklaşımla, Düşünür Koleji Koçaş Kampüsü, ortaokul seviyesindeki öğrencilere yönelik kapsamlı bir ders programı tasarlamakta ve öğrencilerin kendi performanslarını geliştirmelerini, başarı standartlarını yükseltmelerini hedeflemektedir. Bu çerçevede, öğrencilere duygusal, akademik ve sosyal gelişimleri paralelinde en uygun eğitim programlarını sunarak, ulusal ve uluslararası düzeyde karşılaşabilecekleri çeşitli sistemlere hazırlıklı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Birebir çalışmalar, zaman zaman öğrencilerin devamsızlık yapmaları veya belirli konularda eksiklik göstermeleri durumlarında devreye girmekte ve öğrencilerle birebir çalışmalar programlanarak konu eksikliklerinin kısa sürede giderilmesi hedeflenmektedir.

Etüt çalışmaları ise okulumuzun sunduğu zengin zaman diliminde veya ihtiyaç duyulduğunda hafta sonları düzenlenen çalışmalarda öğrencilerin eksikliklerini belirlemeye ve test çözüm tekniklerine alıştırmaya odaklanmaktadır. Etüt çalışmalarını deneyimli öğretmenler yönetmekte ve öğrenciler, bu süreçte öğretmenler eşliğinde testleri çözerek, sonuçlarını değerlendirmektedirler.