Skip links

Ortaokul

Farklı düşün

Koçaş Eğitim: Bilgiye giden yolda başarıya adım at!

Çocukların gelişim sürecindeki duygusal, bilişsel ve bedensel özellikleri, onlara yönelik eğitim programlarının belirlenmesinde büyük öneme sahiptir. Düşünür Koleji Koçaş Kampüsü, ortaokul düzeyindeki programlarını oluştururken bu kritik faktörleri göz önünde bulundurmakta ve öğrencilerin sağlıklı bir gelişim göstermeleri için gerekli eğitim, öğretim ve danışmanlık çalışmalarını titizlikle planlamakta ve hayata geçirmektedir.

Eğitim modelinde benimsediği yaklaşımla, Düşünür Koleji Koçaş Kampüsü, ortaokul seviyesindeki öğrencilere yönelik kapsamlı bir ders programı tasarlamakta ve öğrencilerin kendi performanslarını geliştirmelerini, başarı standartlarını yükseltmelerini hedeflemektedir. Bu çerçevede, öğrencilere duygusal, akademik ve sosyal gelişimleri paralelinde en uygun eğitim programlarını sunarak, ulusal ve uluslararası düzeyde karşılaşabilecekleri çeşitli sistemlere hazırlıklı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Birebir çalışmalar, zaman zaman öğrencilerin devamsızlık yapmaları veya belirli konularda eksiklik göstermeleri durumlarında devreye girmekte ve öğrencilerle birebir çalışmalar programlanarak konu eksikliklerinin kısa sürede giderilmesi hedeflenmektedir.

Etüt çalışmaları ise okulumuzun sunduğu zengin zaman diliminde veya ihtiyaç duyulduğunda hafta sonları düzenlenen çalışmalarda öğrencilerin eksikliklerini belirlemeye ve test çözüm tekniklerine alıştırmaya odaklanmaktadır. Etüt çalışmalarını deneyimli öğretmenler yönetmekte ve öğrenciler, bu süreçte öğretmenler eşliğinde testleri çözerek, sonuçlarını değerlendirmektedirler.

Düşünür Koleji Koçaş Kampüsü, sadece akademik başarı değil, aynı zamanda öğrencilere yabancı dil becerileri kazandırmaya büyük bir önem vermektedir. İngilizce ve Almanca gibi dillerde haftada 12 saat dil eğitimi sunularak, öğrencilerin farklı kültürleri anlamalarına ve küresel bir bakış açısı kazanmalarına olanak tanınmaktadır.

Yabancı dil eğitimi programları, konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini kapsayacak şekilde tasarlanmakta ve yapılan sınavlar da bu temel becerileri değerlendirmektedir. Amacımız, öğrencilerin yabancı dili sadece öğrenmekle kalmayıp, aynı zamanda kullanma becerisi kazanmalarını sağlamaktır.

Okuma saatleri konusunda, eğitim sistemimizin genel bir eksikliği olan okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çaba harcanmakta, öğrencilere kitap okuma teşviki yapılırken bunun kalıcı olması için projeler geliştirilmektedir.

Sosyal etkinlikler ve kulüpler, öğrencilerin sadece akademik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel açıdan da gelişmelerini sağlamak amacıyla okulumuz bünyesinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmalar, öğrencilerin bilgi ve deneyimlerini birleştirerek, sosyal becerilerini geliştirmelerine, özgüven kazanmalarına ve liderlik yeteneklerini artırmalarına olanak tanımaktadır.

Düşünür Koleji Koçaş Kampüsü olarak, öğrencilere sadece bilgi değil, aynı zamanda yaşam becerileri kazandırmayı amaçlamaktayız. Eğitim anlayışımız, öğrencilerimizin sadece akademik değil, duygusal, sosyal ve kültürel açıdan da donanımlı bireyler olmalarını desteklemektedir.

Birebir Çalışmalar

Birebir Çalışmalar

Öğrencilerin devamsızlık veya konu eksiklikleri durumunda, sınıf veya ders öğretmenlerinin önerisiyle birebir çalışmalar düzenlenir, hedef öğrencilerin eksik konularını kısa sürede tamamlayarak sınıf seviyelerine uygun düzeye getirmektir.

Etüt Saatleri

Etüt Saatleri

Okulumuz, etüt çalışmalarında öğrencilerin eksik yanlarını belirleme ve test çözüm tekniklerine alıştırma odaklıdır. Öğretmenler, etütleri yönetir, öğrenciler uygun testleri çözer ve ardından öğretmenlerle sonuçları değerlendirir.

Yabancı Dil Çalışmaları

Yabancı Dil Çalışmaları

Düşünür Koleji, haftada 16 saat İngilizce, Almanca ve Rusça dil eğitimiyle öğrencilere çok yönlü bir dil eğitimi sunar. Sınavlar, öğrencilerin dildeki yeteneklerini değerlendirir ve günlük hayatta etkili iletişim becerisi kazanmayı hedefler.

Okuma Saatleri

Okuma Saatleri

Okulumuz, eğitim sisteminin temel eksikliği olarak görülen öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefler. Her sabah 5-6-7. sınıflara yarım saat olarak öğrencilerini kitap okumaya teşvik ederek okuma alışkanlığı oluşturmayı amaçlar.

Sosyal Etkinlikler ve Kulüpler

Sosyal Etkinlikler ve Kulüpler

Okulumuz, öğrencileri sadece derslerle değil, sosyal etkinliklerle de hazırlar. Yeteneklerini keşfetmelerini, deneyim kazanmalarını ve özgüvenlerini artırmalarını destekler, liderlik yeteneklerini geliştirir.

Danışman

Danışman

Düşünür Koleji'nde her öğrenci, 5. sınıftan itibaren bir danışman öğretmene sahiptir. Danışmanlar, öğrencilerle düzenli görüşmeler yapar, sorunlarına destek olur ve velilerle iletişim kurarak öğrencinin gelişimini takip eder.