Skip links

Hakkımızda

Farklı düşün

Geleceğin liderleri için birleşen güç

Koçaş Eğitim Kurumları, 2015 yılında öğrencilerine modern çağın gereksinimlerine uygun yaşamsal beceriler kazandırmayı amaçlayarak kuruldu. Liselerinde zengin fiziksel imkanların yanı sıra uzman eğitim kadrosu ile kaliteli ve dinamik bir eğitim anlayışı benimseyen Koçaş, öğrencilerin bugünden başlayarak geleceği için temel olacak bilgi ve becerileri öğretmeye odaklandı. Koçaş Eğitim Kurumları, öğrencilerini hayatla barışık, özgüven sahibi, motivasyonu yüksek, mutlu, amacına uygun, istikrarlı ve farklı düşüncelere açık, çözüme odaklanan, uyumlu, saygılı, doğaya ve çevre kurallarına duyarlı kültürel değerlerle donatılmış iyi birer birey olarak yetiştirmeyi amaçladı.

Özel Koçaş Anadolu Lisesi, orta öğretim sürecini, öğrencilerin üniversite yaşamına geçişin son basamağı olarak gördü. Sadece akademik başarı değil, aynı zamanda özgüveni yüksek, sevgi dolu, meraklı, yaratıcı ve sorun çözmeye istekli bireyler yetiştirmeyi hedefledi. Koçaş Ortaokulu ise ilköğretimde sadece öğrenciyi orta öğretime hazırlamakla kalmayıp, aynı zamanda bireyin yaşama hazırlanmasını ön planda tuttu. Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, özgüveni yüksek, sevgi dolu, meraklı, yaratıcı, sorgulayan nesiller yetiştirmeyi amaçlayan Koçaş Koleji Ortaokulu, öğrencilere yaşam becerileri kazandırmayı amaçladı.

2022 yılında Türkiyenin 7 bölgesinde 81 Kampüsü ile hizmet veren Düşünür Kolejlerinin Antalya temsilciliğini alarak güçlerini birleştirdi. Bu birleşim, her iki kurumun da eğitim vizyonunu daha da güçlendirmeyi hedefledi. Düşünür Koleji, küresel düzeyde lider okul olma vizyonuyla, eğitimin geleneksel yapısını değiştirerek fark yaratan, yaratıcı, tasarım odaklı düşünebilen, problem çözme becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmeyi misyon edindi. Akademik kadronun sürekli gelişimine önem veren Düşünür, öğretmenleri için Düşünür Öğretmen Gelişim Akademisi'ni hayata geçirdi.

Düşünür Koleji, öğrencileri dünya ve ülke eğitim ihtiyaçlarına uygun özel programlarla bir üst eğitim kurumuna hazırlamayı amaçladı. Öğrenci merkezli programı, sadece bir hedefe yönelik hazırlığı değil, aynı zamanda sürecin kendisini de önemseyerek zengin ve nitelikli bir öğrenme ortamı sunmayı hedefledi. Bu birleşim, her iki kurumun da öğrencilere daha geniş olanaklar sağlayarak daha güçlü bir eğitim ortamı sunma amacını taşıdı.